tirsdag 3. september 2013

Isolering utvendig


Da er plata ferdig støpt og lørdagen har blitt brukt til å isolere rundt muren slik at det blir klart for snekkerne  som antakeligvis starter til uka.. 
Det er lagt XPS 120cm ut fra vegg rundt hele huset. Rundt hjørner har vi lagt ut til 180-240cm. Vi har også lagt XPS under hele inngangspartiet og under hele verandaen.

Ivar er som vanlig svært påkoblet og vi fikk også hjelp av Erik med hjulmaskin til fylling. Nå er det fylt knust fjell og subbus i 30cm høyde rundt hele. Dette blir fint og renslig å jobbe på. Når stillasen er fjernet legger vi på 15cm matjord og sår gress til våren.
Energibrønnen og rørene inn til huset er godt isolert.
Inngangspartiet rives

Klart til snekkeren!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar