lørdag 8. juni 2013


Vi har brukt helga på å grave. Erik kom fredag og har brukt ca 50 timer på å fjerne en haug ved vegen, lage ny innkjøring 12meter lenger nord og grave byggegrop, samt fylle opp med kult og subbus på toppen. 
Vi gravde ca 1m under ferdig gulv. Lengst mot sør var det kalkfjell hele vegen. I nordre del av tomta støtte vi på alunfjell. Dette var vi klar over fra prøvegravingen, men det var heldigvis ikke mer enn ca 30% av tomta. Vi hadde tenkte å støpe ei plate med sulfatbetong og legge asfalt i bunn, men graveren og svigerfar var overbevist om at denne typen alunfjell ikke sveller. Det luktet ingenting av massene (alunskifer pleier å lukte svovel). I tillegg sjekket vi kjelleren på gamlehuset. Her er det delvis jordkjeller og det er støpt mur direkte på alunfjellet i deler av kjelleren. Dette har stått i 95 år uten at det har blitt en eneste sprekk i muren, så vi landet også på konklusjonen om at det ikke sveller. 

Dermed fylte vi opp med 60cm kult og ca 10cm subbus. Oppå dette kommer ringmuren. Det graves for ny innkjøring 12meter lenger nord. Hele gårdsplassen senkes også ca 40cm slik at det blir flatere mot garasjen og låven. Dette blir nok bra. Den gamle innkjøringen opprettholder vi i byggeperioden.

Her er det gravd innstikk av vannledning, kloakk, og el. Det er lagt opp hovedvannledning inn i bygget og en returledning som skal til låven og kanskje ei utvendig tappekran på låven. Rørene ligger på ca 150cm under bakken, så vi isolerte med 10cm i 120cm bredde. Litt høyere i denne fyllingen har vi tenkt å legge rør for takvann som skal til sisternen ved siden av låven. Vannet her har vi tenkt å bruke til hagevanning. Dette røret må også isoleres og må ligge en god del høyere for å få vannet inn i toppen av sisternen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar